Obchodný softvér Adix a onFakt

Importujte faktúry onFakt v službe Adix

Importujte faktúry onFakt v službe Adix

Adix nie je účtovnícky program v cloude, čo znamená, že onFakt nemôže vytvoriť priame prepojenie. Existuje však niekoľko možností prenosu faktúr z onFaktu na Adix:

Adix je prepojený s našim partnerom CodaBox a odtiaľ môže zhromažďovať predajné faktúry. Adix má navyše modul importu UBL, aby mohol importovať UBL generovaný onFakt. Tieto súbory môžete mať automaticky synchronizované na svojom serveri, prostredníctvom cloudovej služby alebo exportované priamo z onFaktu.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room