CodaBox

Zašlite predajné faktúry cez CodaBox do vášho účtovníckeho balíka

Pošlite predajné faktúry onFakt cez CodaBox do vášho účtovníckeho balíka

Ak chcete, CodaBox funguje ako spojovací článok medzi onFakt a mnohými účtovnými balíčkami. Faktúry stačí zaškrtnúť v programe onFakt a odoslať do CodaBoxu. Faktúry sa umiestňujú v elektronickej podobe (UBL) do klientskeho súboru na serveroch CodaBox, kde je možné stiahnuť a ďalej spracovať účtovné balíčky.

Zbieranie faktúr sa vykonáva prostredníctvom vášho vlastného účtovného balíka. V súčasnosti môže CodaBox vymieňať iba predajné faktúry, ešte nie nákupné faktúry. Ak chcete používať túto funkciu, ako účtovník musíte mať aktívne predplatné svojich zákazníckych súborov v CodaBoxe. Potom je možné súbory onFakt prepojiť so súbormi v CodaBoxe prostredníctvom IČ DPH s potvrdením e-mailom.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room