Wolters Kluwer Brilantný a nedotknutý

Importujte faktúry onFakt od zákazníkov do Briljantu

Import faktúr onFakt v Briljant

Pretože Briljant spoločnosti Wolters Kluwer nebeží v cloude, nedokáže zvládnuť priame spojenie, dokonca ani s onFaktom. Briljantovi však môžete elektronické informácie posielať aj inak:

> Predajné faktúry je možné posielať do CodaBoxu, kde sa potom automaticky zhromažďujú u spoločnosti Briljant
> Je tiež možné importovať faktúry vytvorené na Fakt pomocou importovacieho modulu Briljant UBL. To je tiež možné za predpokladu, že Briljant synchronizuje údaje onFakt prostredníctvom cloudovej služby alebo s vašim vlastným serverom.

Wolters Kluwer Brilantný a nedotknutý

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room