ClearFacts a onFakt

Zašlite nákupné a predajné faktúry onFakt cez ClearFacts do vášho účtovného balíka

Pošlite faktúry onFakt prostredníctvom služby ClearFacts do vášho účtovného balíka

Ak si prajete, ClearFacts funguje ako sprostredkovateľ medzi onFakt a mnohými účtovnými balíčkami. Stačí faktúry zaškrtnúť v onFakt a poslať ich do ClearFacts. V ClearFacts získate ako účtovník vstupnú obrazovku, ktorá vám umožní okamžite zadávať faktúry do vlastného softvérového balíka.

Ako účtovník musíte najskôr aktivovať svoju vlastnú platformu v ClearFacts. Na tejto platforme vytvárate súbory pre svojich zákazníkov pomocou vlastných prihlasovacích údajov. Prostredníctvom prihlásenia môžu vaši zákazníci prepojiť svoj účet onFakt s ich súborom ClearFacts. Je tiež možné prepojiť súbory Fakt, ku ktorým máte prístup prostredníctvom vlastného prihlásenia, v takom prípade náš softvér umiestni dokumenty do správneho súboru na základe IČ DPH zákazníka.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room