Venice Unit4 a onFakt

Importujte nepravdivé faktúry do jednotky4

Import faktúr onFakt do Unit4

Venice Unit4 nepracuje v cloude, takže nemá potrebné funkcie na úplnú automatickú výmenu údajov prostredníctvom priamych pripojení. Existujú však aj ďalšie možnosti elektronického prenosu faktúr z onFaktu do súboru Unit4:

Benátky od Unit4 sú prepojené s našimi partnermi Basecone a CodaBox. Účet onFakt môže prevádzať predajné faktúry na obe prostredníctvom tohto odkazu, ale CodaBox nedokáže spracovať nákupné faktúry. Faktúry preposlané na Basecone je možné ďalej rezervovať na Unit4. Tento program automaticky načítava informácie z CodaBoxu.

Importný modul Unit4 dokáže importovať aj UBL faktúry. Spoločnosť onFakt produkuje tieto súbory UBL a exportuje ich na automatickú synchronizáciu s cloudovou službou alebo vlastným serverom.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room