Krídla a onFakt

Importujte faktúry svojich zákazníkov do služby Wings

Importujte faktúry onFakt od svojich zákazníkov do služby Wings

onFakt nemá priame spojenie so softvérom Wings, ale dokumenty z onFaktu je stále možné prenášať elektronicky do vášho účtovného súboru v aplikácii Wings:

Spoločnosť Wings je prepojená s našimi partnermi ClearFacts a CodaBox. Predajné faktúry z onFaktu je možné zasielať do CodaBoxu, kde ich spoločnosť Wings bude zhromažďovať. Spoločnosť ClearFacts môže dostávať nákupné aj predajné faktúry, kde ich možno ľahko spracovať v systéme Wings.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room