Presne online a onFakt

Importujte faktúry onFakt do systému Exact Online

Importujte faktúry onFakt do systému Exact Online

Exact Online je program v cloude. To ponúka niekoľko možností prenosu faktúr onFakt do účtovníctva Exact Online.

Priamy odkaz (onFakt → Presne online)

Súbor onFakt možno priamo prepojiť so súborom v aplikácii Exact Online. Nákupné a predajné faktúry potom možno preposielať z onFakt. Predajné faktúry sa okamžite vytvárajú ako záznamy, takže ich stačí iba schváliť. Toto je jeden z najefektívnejších odkazov v onFakt.

Je dokonca možné prepojiť produkty s účtami hlavnej knihy. Keď sa produkt zobrazí na faktúre, riadok faktúry je prepojený s účtom hlavnej knihy a odovzdaný spoločnosti Exact Online. Takto môžete automaticky zaúčtovať faktúry na rôzne účty hlavnej knihy.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room