Syscom Silicon Financial

Importujte faktúry onFakt do Syscom Silicon Financial

Importujte faktúry onFakt do Syscom Silicon Financial

Syscom Silicon Financial je priamo prepojený s onFakt, čo zaisťuje veľmi efektívne prepojenie. Je samozrejme možné pracovať aj prostredníctvom výmeny súborov v triede, vyžaduje to však viac manuálnej práce.

Priamy odkaz (onFakt → Syscom Silicon Financial)

Syscom Silicon Financial vyvinul svoje vlastné spojenie s onFaktom, vďaka ktorému je prevod faktúr medzi onFakt a Syscom Silicon Financial veľmi jednoduchý. Po jednorazovom nastavení odkazu je možné v Silicon Financial kliknúť na tlačidlo 1 a okamžite importovať všetky faktúry! Veľmi šikovná funkcia, ktorá zaisťuje plynulé a efektívne spracovanie.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room