Export a import UBL.BE a E-FFF.BE s enFact

Univerzálne súbory s faktúrami od enFact

Export a import faktúr Fakt vo formáte UBL.BE a E-FFF

UBL.BE a jeho predchodca E-FFF.BE sú univerzálne súbory s faktúrami. Takmer každý účtovný balík dokáže tieto súbory importovať s príponou súboru „.xml“. Obsahujú fakturačné údaje v digitálne čitateľnom formáte, ale aj ako originálny súbor PDF. Pretože údaje sú úplne čitateľné, rozpoznávanie nie je potrebné, pretože všetky údaje sa načítajú 100% presne. Tieto súbory UBL sa vyhýbajú manuálnemu vstupu do účtovníckeho softvéru.

V systéme onFakt je možné exportovať všetky faktúry a dobropisy za nákupy aj predaje do oboch formátov. To zaručuje ľahkú spoluprácu s účtami onFakt.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room