onFakt a Wolters Kluwer VERO-count

Importujte nákupné a predajné faktúry onFakt do VERO-Count

Importujte faktúry onFakt do VERO-Count

VERO-Count nepodporuje priame elektronické odkazy, pretože nefunguje v cloude. Avšak onFakt má spôsoby, ako elektronicky odosielať údaje do súboru VERO-Count:

VERO-Count má spojenie s našimi partnermi Basecone a CodaBox. Účet onFakt môže posielať predajné faktúry do spoločností Basecone a CodaBox. CodaBox nedokáže spracovať nákupné faktúry, ale Basecone áno. Faktúry je možné odosielať do VERO-Count z oboch platforiem, ba dokonca automaticky z CodaBoxu.

Na import UBL faktúr je tiež možné použiť importný modul VERO-Count UBL. onFakt potom tieto súbory vytvorí a exportuje ich do VERO-count. Ďalšie spracovanie je možné vykonať aj synchronizáciou s cloudovou službou alebo vlastným serverom.

onFakt a Wolters Kluwer VERO-count

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room