Yuki a onFakt

Importujte faktúry onFakt do spoločnosti Yuki

Importujte faktúry onFakt do spoločnosti Yuki

Yuki je program v cloude, ktorý zaisťuje, že existujú rôzne možnosti prenosu faktúr do účtovníctva.

Priamy odkaz (onFakt → Yuki)

onFakt má priame spojenie s Yuki: súbor v onFakt je možné prepojiť so súborom v Yuki. Nákupné a predajné faktúry je možné posielať ďalej z onFakt. Faktúry potom možno ľahko ďalej spracovávať v spoločnosti Yuki.

onFakt.sk pre účtovníkov je dokonalým nástrojom na digitalizáciu výmeny dokumentov s vašimi zákazníkmi!

Použite svoj vlastný dôveryhodný účtovnícky balík, ale minimalizujte manuálne zadávanie spolupráce so zákazníkom prostredníctvom onFaktu. Jeho faktúry vytvorené pomocou onFaktu sa dajú ľahko preniesť do takmer ľubovoľného účtovného balíka.

VYTVORIŤ ÚČET!
server room